[1]
Sutjipto, S.S.U., Cahyadi, S. and Sukamto, A. 2023. Perancangan Mini Server Dalam Pengimplementasian E-Learning Menggunakan Moodle Box pada Sekolah di Desa Berkembang. Jurnal Informatika Kesatuan. 3, 2 (Jun. 2023). DOI:https://doi.org/10.37641/jikes.v3i2.1705.